Seth Fritiof Johansson-Grafström (född 1883) var tullkassör.

Share to