Frans Olof Erik Kempe (född 1898) var filosofie doktor och verkställande direktör för Mo och Domsjö AB.

Share to