Olof Örtenblad (född 1854) var lektor och andre ordförande i Nordiska museets nämnd.

Share to