83 objects

Stange Kommunestyre 1972 - 1975. 1. rekke fra venstre: Odd Stensrud, Frithjof Johnstad, Karen Skjønsberg, Magnus A. Hagen, varaordfører Per Melby, ordfører Arnljot Johnstad, rådmann Georg Fjeld, formannskapssekretær Solvår Østli, kontorsjef Hjalmar Jensen, Magnus Moen. 2. rekke fra venstre: Bjørg Nybakk, Aslaug Weensvangen (varamann), Marie Kjernli, Gunhild Løvås, Marie Pettersen, Solveig Sørensen, Anne Gaustad, Per Gjestvang, Britt Huse (varamann), Christian Erlandsen, Kåre Sjøli, Einar Bergsjø, Kåre Østlund, Morten Østvold (varamann). 3. rekke fra venstre: Egil Torpmann-Hagen, Erik Kjernli, Finn Lunde, Odd Gresberg, Bjørn Johnstad (varamann), økonomikonsulent Erik Heldal Haugerud, Per Bratvoldengen (varamann), Ole Kåre Jensen, Georg Østlund, teknisk sjef Ingemar Singsaas, Kristian Kristiansen. 4. rekke fra venstre: Lilly Hval, Gulbrand Gjestvang, Asbørn Lunde, Arve Hoberg, Helge Lillehagen, Even Dahl, Sverre Bånerud (varamann), Karl Karlsen, Gudbrand Ingvaldsen, Ola Bråthen, Arvid Hagelund, Sigrid Gjestvang. 5. rekke fra venstre: Hallstein Tårneby (varamann), Jan Tyriberget (varamann), Gunnar Jørgensen, Kristian Tomassen (varamann), Kristoffer Klafstadbakken, Egil Berglund, Oscar Tomter Maagaard, Anstein Bjørnstad, Milford Risbakken, Kåre Østgård.

Tangen Mannskor 1979. Gruppe 27 sangere. Rekke 1 fra venstre: Tor Gjestvang, Sverre Sterud, Jacob Fansrud, Martin Kvisselien, Knut Nylund ( dirigent), Martin Sleppen, Arne O. Lien, Asbjørn Aasen og Harald Sveen. Rekke 2 fra venstre: Per Åge Myhre, Bjørn Strand, Arnold Nordbakken, Sverre Bånerud, Bjørnar Sørli, Jan Åge Frøysjø, Ola Dillerud, Edgar Pedersen, Yngvar Fossheim og Gunnar Pedersen. Rekke 3 fra venstre: Jan Myhre, Johan Haugan, Amund Oustad, Arild Olsen, John Arne Arvesen, Ivar Botheim, Arild Skjellet og Arne Godager.

Halmpressing på Hjermstad gård i Stange. 86/1 . På traktoren sitter Oskar Hjermstad (f 1955)

Halmpressing på Hjermstad gård i Stange. 86/1 . På traktoren sitter Oskar Hjermstad (f 1955)

Tresking av korn på Hjermstad gård, Stange. g/br.nr 86/1. Sittende på skurtreskeren, Oskar Hjermstad (f 1955). Fahr skurtresker. Stange kirke i bakgrunn.

Odd Hjermstad (f 1955) sittende på traktoren, kjøring av korn på Hjermstad gård, Stange.

Hjermstad gård, Stange. g.nr/br.nr 86/1. Sprøyting av åkeren på Hjermstad i 1976. Odd Hjermstad (f: 1925) sitter på traktoren. Stange kirke skimtes til venstre i bilde.

Tresking av korn på Hjermstad gård, Stange. g/br.nr 86/1. Sittende på skurtreskeren, Oskar Hjermstad (f 1955), på traktoren sitter Oskar sin far, Odd Hjermstad (f 1925). Fahr skurtresker, Massy Fergusson traktor.

Tresking av korn på Hjermstad gård, Stange. g/br.nr 86/1. Sittende på skurtreskeren, Oskar Hjermstad (f 1955). Fahr skurtresker. Stange kirke i bakgrunn.

Odd Hjermstad tømmer korn inn på korntørka på Hjermstad gård, Stange. 86/1. Kjøring av korn.

Skoleklasse, klassebilde. 1. klasse på Kjeverud skole høsten 1980. 1. rekke fra venstre: Ronny Jensen, Cathrine Steen, Marthe Alhaug, Kristin Bakkehaug, Tone Opsahl og Monica Lunde. 2. rekke fra venstre: Tom Henriksen, Sigurd Nordby, Anne Mette Frydendal. 3. rekke fra venstre: Inger Nordstad (Lærer), Jan Erik Hagelund, Jakob Øvergaard, Thomas Holst, Håvard Myhre, Kjartan Schøyen Nystad, Bjørn Gunnar Otten og Tormod Raddum Bjerke

Hjermstad gård, 86/1. Stange, 3 personer påvei til kafferast på renkanten. Såstadvegen før asfalten kom. Bygdeveg, grusvei.

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Portrett Odd Hjermstad f. 1925 d. 1997.

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Skuronn, kornet kjøres til lagring på låven. Odd Hjermstad. Traktor,tilhenger.

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Pressing av halmbunter, traktor,

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Pressing av halmbunter, traktor,

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Korntresking, kornåker, skurtresker, Fahr, Oskar Hjermstad,

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1. Stange. Korntresking, kornåker, Fahr skurtresker,, Oskar Hjermstad, traktor med kornhenger, Odd Hjermstad. Tømming av korn i fart.

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1.Stange. Kaffepause, f.v. Gunvor Hjermstad f. 1930,Odd Hjermstad f. 1925-d. 1997, Randi Hjermstad f. 1957, Oscar Hjermstad f. 1955

Hjermstad gard, g.nr. 86, b.nr.1.Stange. Våronn, tromling, traktor, Odd Hjermstad.

Share to