• Frimärksgravören Sven Ewert (1895–1959) graverade i stort sett samtliga svenska frimärken mellan åren 1928–1959 och har utan tvekan bidragit till det höga anseende som svenska frimärken än idag har. I Sven Ewerts fotspår skulle en rad framstående gravörer följa, mer eller mindre influerade av mästaren.
    (Public Domain-märke (PDM))

Ewert, Sven (1895 - 1959)

Frimärksgravören Sven Ewert (1895–1959) graverade i stort sett samtliga svenska frimärken mellan åren 1928–1959 och har utan tvekan bidragit till det höga anseende som svenska frimärken än idag har. I Sven Ewerts fotspår skulle en rad framstående gravörer följa, mer eller mindre influerade av mästaren.

296 objects

Affisch

Affisch informerar om utgivning av nya frimärken.

Förlaga

Förlagor från år 1930 som verkar som underlag till frimärket Luftpost. Motivet är ett flygplan, Junkers F13, över silhuett av Stockholm.

Frimärke

Upplaga: 1.8 milj. 3-sidig tandning, 60 öre. Fuktaktiverad.

Postverkets gravör Sven Ewert i arbete med gravyren till 25-öres valören av de nya Gustaf VI Adolf-frimärkena. Arbetet tar omkring en månad. Kungaporträttet, som varit Ewerts förebild, har utförts av konstnären David Tägtström.

Sven Hillding Ewert, frimärksgravör.

Gravstickel

Gravstickel med svarvat handtag, som använts
avfrimärksgravören Sven Ewert. En tredjedel av handtagets knopp
äravskuren.

Frimärke

Upplaga: 1.8 milj. 3-sidig tandning, 50 öre. Fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 1.8 milj. 3-sidig tandning, 40 öre. Fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 1.8 milj. 3-sidig tandning, 10 öre. Fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 1.8 milj. 3-sidig tandning, 15 öre. Fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 67.7 milj. 2-sidig tandning, 2 kr.

Frimärke

Upplaga: 1.1 milj. par 3-sidig tandning
:: , 10 öre, Amiral Flemings flaggskepp Smålands Lejon byggt 1634

Frimärke

Upplaga: 2.3 milj. par 3-sidig tandning, 10 öre.

Frimärke

Upplaga: 7.7 milj. 2-sidig tandning, 1,20 kr.

Frimärke

Upplaga: 26 milj., 35 öre.

Frimärke

Upplaga: 10.7 milj. 2-sidig tandning, 1,50 kr.

Frimärke

Upplaga: 9.3 milj. 2-sidig tandning., 1,05 kr.

Frimärke

Upplaga: 1.2 milj. par 3-sidig tandning, 20 öre. Postjakten Hiorten från 1692.

Frimärke

Upplaga: 2.3 milj. par 3-sidig tandning, 25 öre. Hjulångaren Constitutionen från 1824.

Frimärke

Upplaga: 1.2 milj. par 3-sidig tandning, 15 öre. Fartygen Fågel Grip och Calmare Nyckel.

Share to