Gutschmidt, Heinz (1906 - 1974)

Gutschmidt, Heinz (1906-1974) var född i Berlin, utbildad vid Konstakademien och Rikstryckeriet där. Han kom till Sverige som krigsbarn 1919-20 samt definitivt 1933 och pensionerades 1973.

24 objects

Share to