• Slania, Czeslaw (1921 - 2005)
    (Public Domain-märke (PDM))

Slania, Czeslaw (1921 - 2005)

542 objects

Czeslaw Slania.

Affisch

Affisch informerar om nya frimärken med kungligt motiv.

Affisch

Affisch för att uppmärksamma frimärkets dag.

Frimärke

Upplaga: 1.1 milj. 4-sidig tandning. Två block infästade i häfte. 2,10 kr, fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 2.4 milj. 3-sidig tandning, 55 öre. Fuktaktiverad.

Frimärke

Trycktes växelvis i rulle med 1788.
2,90 kr, fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 16.6 milj. 3-sidig tandning, 1,60 kr. Fuktaktiverad.

Frimärke

Upplaga: 4.9 milj. 2-sidig tandning.
, 85 öre, Fuktaktiverad

Frimärke

Upplaga: 5.5 milj. 3-sidig tandning
, 35 öre

Frimärke

Upplaga: 11.4 milj. 3-sidig tandning
, 55 öre

Plakett

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Frimärke

Trycktes växelvis i rulle med 2370.
10 kr. Fuktaktiverad.

Share to