Hazelius, Artur (1833 - 1901)

Artur Immanuel Hazelius (född 1833 död 1901) var filosofie doktor, lärare, museiman och grundare av Nordiska museet och Skansen.

Share to