• Redare verksam på Åland. Sjöfartsråd och kapten till utbildningen. Under 1920- och 1930-talen en av världens främsta segelfartygsredare. Inleder redarbanan 1913.  Ägde sammanlagt  40 segelfartyg, 16 ångfartyg och 10 motorfartyg mellan åren 1913-1947.
    (Alla rättigheter reserverade)

Erikson, Gustaf (1872 - 1947)

Redare verksam på Åland. Sjöfartsråd och kapten till utbildningen. Under 1920- och 1930-talen en av världens främsta segelfartygsredare. Inleder redarbanan 1913. Ägde sammanlagt 40 segelfartyg, 16 ångfartyg och 10 motorfartyg mellan åren 1913-1947.

Share to