Mycket lite är känt om denne holländske konstnär verksam ca 1640 till ca 1650, Han signerade vanligtvis sina verk A.V.Z. Han målade flodlandskap som påminner om de som van Goyens gjorde.

Share to