68 objects

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Flöjt (ritning nr 1) och bark (nr 4). Profil-, spant- och linjeritningar. Plansch XXVII ur Fredrik Henrik af Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria (1768).

Ritning

Tre barkskepp. Profil-, spant- och linjeritningar. Plansch XXVIII ur Fredrik Henrik af Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria (1768).

Ritning

Ritning

Kaparfregatt. Genomskärningsritning i profil, plan och sektioner. Plansch XXXII ur Fredrik Henrik af Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria (1768).

Ritning

Ritning

Kaparfregatt. Profil-, spant- och linjeritning samt akterspegel. Plansch XXXIV, ritning nr 3 ur Fredrik Henrik af Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria (1768).

Ritning

Ritning

Två barkskepp. Profil-, spant- och linjeritningar. Plansch XXIV, ritning nr 34 och 35 ur Fredrik Henrik af Chapmans planschverk Architectura Navalis Mercatoria (1768).

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Ritning

Share to