Andersson, Arthur (1880 - 1955)

Redare verksam på Åland.

Share to