Clausen, Emil (1874 - 1967)

Son av fabrikkeigar Phillip Christian Clausen ved Salhus Tricotagefabrik utanfor Bergen, og seinare disponent ved den same fabrikken.

Share to