Direktör, Skandiakoncernen. Se Vem är vem, Stor-Stockholm 1962. Skänkt saml. från Grönland, inv. 66.10. Skänkt saml. från Afrika, Australien, Kina, Indien mm., inv. 63.6.

Share to