Gerhard Bexell var anställd som statsgeolog i etiopisk tjänst på 1940-talet. Dessförinnan hade han bl.

Share to