David Axelsson Hummel, läkare, forskningsresande. H. deltog som läkare och forskare i Sven Hedins vetenskapliga expeditioner till Centralasien 1927-31 och 1933-34. Läkare vid svenska arkeologiska expeditionen till Indien 1952-1953 under ledning av Hanna Rydh. Fartygsläkare till Nord-, Syd- och Mellanamerika samt Västindien 1956-1958. /US

Share to