Carl Johan Lamm, docent, Öregrund, född i Stockholm 1902-09-20, son till civilingenjör Carl Robert Lamm och Dora Upmark. Fil lic Stockholm 1930, fil dr 1933, tjänstgjorde på Nationalmuseum 1930-35, doc i Egypten, universitetet i Kairo 1934-37, i konsthistoria StHS 1935-37, Uppsala 1937-53, i orientalisk konstvetenskap där efter 1953 (Vem är det : Svensk biografisk handbok, 1969) Carl Johan Lamm är framför allt känd för sina kunskaper om islamisk glaskonst.

Share to