Ethel John Lindgren, född 1904 (?, även 1905 förekommer som uppgift) i USA, antropolog, doktor i kinesiska och psykologi i Camebridge. Ethel reste med sin styvfar i Kina och Japan 1920 och 1922-23.

Share to