Nathorst, Alfred Gabriel, geolog, paleobotaniker, polarforskare, verksam vid Sveriges geologiska undersökning 1873-84, professor vid Naturhistoriska riksmuseets nyskapade avdelning för arkegoniater och fossila växter 1884-1917. N.

Share to