Missionär. Avskildes 1892 till missionär inom Svenska Missionen i Kina. Prästvigd 1902. I Kina var S. lärare i manliga seminariet i Yuncheng och tjänstgjorde dessutom en längre tid som sekreterare och kassör på fältet. Tjänstgjorde senare som komminister i Bergvik. /US

Share to