Halling, Konstans Bomhoff (1873 - 1938)

Norsk vernepliktig sekondløytnant som tok tjeneste i krondomenet i Fristaten Kongo (EIC) i to perioder fra 1898 til 1905.

3 objects

Schiøtz, Gullbrand Øvergaard (1871 - 1941)

Norsk offiser i Fristaten Kongo 1894-1900, konsul for Kongostatene og direktør for gummiselskap i Fransk Kongo

Lund, Olaf Andreas (1874 - 1933)

Norsk vernepliktig sekondløytnant som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i fire perioder fra 1896 til 1911

Giertsen, Olaf Sigurd (1870 - 1955)

Norsk vernepliktig premierløytnant fra marinen som tok tjeneste i Fristaten Kongo fra 1898-1901.

Share to