Norsk maskinist som tok tjeneste i Fristaten Kongo for et handelsselskap 1893 til han reiste syk hjem i 1894.

Share to