• Holberg, Ludvig (1684 - 1754)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

Holberg, Ludvig (1684 - 1754)

62 objects

Reproduksjon av maleri, portrett av Ludvig Holberg. Originalt maleri malt av Christian August Lorentzen.

Prot: Bergen Holberg støtten

Prot: feil i protokollen

Prot: Bergen - Børsen og Holbergs Støtten 12. Juli 1902

Prot: Bergen - Vaagalmeningen Holberg.g Børsen 13. Juli 1902

Prot: Bergen - Vaagalmening Holberg Støtten 12. Juli 1902

Prot: Universitetsbibliotek Holberg

Prot: Ludvig Holberg

Bok

Bygate, statue, Bergen

Prot: Bergen Branden Torvalmendingen med Holberg

Bok

Bok, "Ludvig Holbergs mindre poetiske skrifter". Skinnband med guldpräglad rygg i fem upphöjda bind, fält med titel. Illustrerad med kopparstick.

Bok

Bok

Bok

Bok

Bok

Bok

Bok

Prot: Holberg monumentet

Share to