• På hver side av Svelvikstrømmen står det en kraftmast. Disse er lysatte med lyskastere, rød på Svelvik-siden og grønn på Hurum-siden.
    Photo: Drammen kommune
  • På hver side av Svelvikstrømmen står det en kraftmast. Disse er lysatte med lyskastere, rød på Svelvik-siden og grønn på Hurum-siden.
    Photo: Drammen kommune

Lyssettingsprosjekt [Installasjon]

Share to