Bildminnen från Island

Ett urval bilder från projektet 100 000 bildminnen. I den här mappen finns bilder från Island år 1967 med Keflaviks flygplats som motiv. Bilderna är tagna av K.W Gullers.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .