Byggingen av et industrisamfunn

26 objects

Tidlig på 1900-tallet opplevde Norge store endringer. Samtidig med unionsoppløsning og politisk omveltning gjennomgikk landet dyptgripende endringer også som en følge av et framvoksende industrisamfunn. Målet for denne utstillingen er å formidle hvordan oppbyggingen av industrisamfunnet skjedde i Orkladalføret fra Løkken Verk til Thamshavn.

Gruva på Løkken Verk har en lang historie. Løkken Kopperverk var i drift i et par hundre år fra midten av 1600-tallet. Deretter fulgte en nedgangsperiode før det mot slutten av 1800-tallet ble interesse for svovelinnholdet i kisen. I 1904 kjøpte det nyetablerte Orkla Grube-Aktiebolag gruva og innledet industrialiseringen av Orkladalføret gjennom sin storsatsing.

Gruva på Løkken Verk fant sin plass i det nye industrisamfunnet som vokste fram på begynnelsen av 1900-tallet. Dette samfunnet tilbød en ny energikilde: Elektrisitet. En elektrisk jernbane ned til utskipingshavn ved fjorden var nå mulig. Kisen skulle eksporteres til Sentral-Europa der svovel var et etterspurt råstoff til den moderne kjemiske industrien. For hundre år siden sto dermed Løkkengruva ved innledningen til et nytt avsnitt i sin historie. Gruva og de øvrige anleggene som etter hvert kom til; Fagerlibanen, separasjonsverket, Thamshavnbanen, smelteverket og utskipingshavna, utgjorde en sammenhengende produksjons- og transportlinje i Orkladalføret. Med dette hadde industrialismen ikke bare gjort sitt inntog i dalføret, men også satt sitt preg på det.

Byggingen av produksjonsanlegget får naturlig nok en sentral plass i denne utstillinga. Gruva skulle klargjøres for ny produksjon, og anlegg for viderebehandling og transport av svovelkis skulle etableres. Men samtidig måtte også samfunnet rundt bedriften bygges opp. Boliger var nødvendig for den voksende arbeidsstokken, og alle serviceordningene som var nødvendig i et samfunn måtte organiseres. På Løkken Verk var det gruveselskapet Orkla som sørget for de fleste av disse oppgavene. Stedet ble en verksby som bedriften bygde og drev.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to