Utställningen arrangerades av Svenska Slöjdföreningen (senare Svensk Form) och Helsingborgs stad. Huvudarkitekter var Carl-Axel Acking, Bengt Gate, Torbjörn Olsson och Sven Silow.

Share to