Chr. Bjelland & Co. A/S (Hermetikkindustri)

Chr. Bjelland & CO. A/S var Skandinavias største hermetikkfirma, med over 20 fabrikker og 2500 ansatte over hele landet. Firmaet hadde som mål å være et selvforsynt fabrikksystem. Firmaet hadde egen fiskeflåte, kassefabrikk, trykkeri, mekanisk verksted og laboratorium.
I 1916 kjøpte firmaet Victoria Hotel i Stavanger, og brukte det som hovedkontor. De delene firmaet ikke brukte ble leid ut til hotellformål. Da firmaet bygde sin nye sentralfabrikk på Verven i Stavanger, flyttet hovedkontoret dit.
I 1981 gikk firmaets fabrikker inn i det nye konsernet Norway Foods, som Chr. Bjelland & Co eide 40% av. I 1982 solgte Chr. Bjelland &Co A/S seg ut av Norway Foods, og avsluttet sin historie som hermetikkprodusent.

Share to