• Fartygsvarv för ångfartyg.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Motala varv (Varv)

Fartygsvarv för ångfartyg.

Share to