• Fartygsvarv som startade 1822.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Motala Verkstad (Varv)

Fartygsvarv som startade 1822.

Share to