• Fartygsvarv i Landskrona.
    (Public Domain-Merket (PDM))

Öresundsvarvet AB (Varv)

Fartygsvarv i Landskrona.

Share to