Henri Osti etablerade sin porträttateljé 1859 eller möjligen 1860 på Kungsgatan i Uppsala, båda uppgifterna finns i litteraturen. Här fotograferade sig Uppsalas framstående familjer. Han började sin fotografiska bana I Stockholm 1856 och blev i och med flytten till Uppsala , stadens ledande samtida fotograf. Ca 16 000 glasnegativ finns bevarade i Universitetsbiblioteket, Carolina Redivivas samling.

Share to