22 objects

Porträtt på fru Nyström född Killander.

Porträtt på Handlare Anders Julius Nyqvist. Innehade firman Nyqvist & Björklund.

På kuvertet står följande information sammanställd vid museets första genomgång av materialet: Porträtt Man.

Porträtt på Otto Mosén. År 1864 till år 1866

Porträtt på Major L.A. Lindgren, vid Göta Artilleriregemente.

Porträtt på Fritz Lindberg. Kapten vid Göta artilleriregemente.

Album

Porträtt på Hedda Heurlin född Mosén gift med Rektor A. Heurlin.

Porträtt på Grevinnan Hamilton född Sköldberg.

Porträtt på Grosshandlare Fisher.

Porträtt på Doktor A. Drakenberg. Foto år 1864.

Porträtt på Bernt Drakenberg född 24 oktober år 1858 i Göteborg och död den 21 mars år 1932.

Porträtt på Häradshövding H. B. Bursie.

Kabinettsfotografi - pojke

Kabinettsfotografi - Emma och Daniel Heyman, Göteborg

Porträtt av Axel Ferdinand Braune, officer vid Göta artilleriregemente A 2.

Porträtt av Gustaf Wilhelm Wollrath Tham, officer vid Västgöta regemente I 6. Se även bild AMA.0009114

Porträtt av Leonard Magnus Lagerheim, officer vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av Carl Hofflander, kapten vid Västgöta regemente I 6.

Porträtt av lektor Axel Wilhelm Ewert.

Share to