Bruket anlades 1671 i Axmar, Gävleborgs län. Från 1890 var Bergvik & Ala AB ägare. Driften upphörde cirka 1920 men lades formellt ned 1927. Numera står hyttan som byggdes på 1860-talet kvar som ett monument över den tidigare bruks epoken.

18 objects

Share to