• Järnbruk som grundades 1655
    (Public Domain-märke (PDM))

Ankarsrums bruk (Bruk)

Järnbruk som grundades 1655

137 objects

Share to