• Järnbruk i Munkfors, Värmland, med privilegiebrev från 1670, bruket flyttade söderut under 1800-talet och 1941 stängdes det gamla martinverket vid forsen.
    (Public Domain-märke (PDM))

Munkfors bruk (Bruk)

Järnbruk i Munkfors, Värmland, med privilegiebrev från 1670, bruket flyttade söderut under 1800-talet och 1941 stängdes det gamla martinverket vid forsen.

86 objects

Share to