• Fabrikken laget produkter av sild, brisling og makrell. Produksjonskapasiteten i 1918 var 150 skjepper, eller 15 000 bokser hver dag. Fabrikken hadde 40 ansatte.
    (Ingen rettigheter reservert (CC0))

Cape Canning Co. Ltd. (Hermetikkindustri)

Fabrikken laget produkter av sild, brisling og makrell. Produksjonskapasiteten i 1918 var 150 skjepper, eller 15 000 bokser hver dag. Fabrikken hadde 40 ansatte.

Share to