Settefiskkonsesjon i Halsa kommune på 500 000 settefisk, tildelt i 1985.

Share to