Matfiskkonsesjon i Nærøy kommune. Produksjonen ble påbegynt i 1972, året før konsesjonsloven kom. Fikk etter hvert også konsesjon for klekkeri og produksjon av settefisk.

Share to