Settefiskkonsesjon i Namdalseid kommune på 500 000 settefisk, tildelt i 1982/1983.

Share to