Settefiskkonsesjon i Aure kommune på 200 000 settefisk, tildelt i 1975.

Share to