Settefiskkonsesjon i Namsos kommune; anlegget ble trolig drevet før konsesjonsloven av 1973 kom på plass.

Share to