• GOTLAND (1933)
    (Erkännande, dela lika (CC BY-SA))

GOTLAND (1933)

267 objects

Minnesmedalj

Minnesmedalj från Sjökrigsskolavdelningensresa till Irland Frankrike Holland och Norge sommaren 1950 med kryssaren Gotland samt minsveparna Arholma Bredskär Bremön och Kullen.

Minnespeng, kryssaren gotland

Flygplankryssaren Gotland - långresa 1955-56

Fartygssköld

Minnespenning

Fotoalbum från Seth Guthammar

Fartygsmodell

Minnespenning

Minnespenning

Minnespenning

Minnespenning

Fartygsmodell

Fartygsmodell

Fotoalbum från långresa med Gotland 1937-1938

Oljemålning

Diplom

Oljemålning

Medaljer

Utställning i Örlogsavdelningen, södra flygeln. Provmontering av monter för modell av flygplanskryssaren GOTLAND.

Utställningen i rum 9, Örlogsavdelningen – "Sverigerummet". I montern i mitten en fartygsmodell av pansarskeppet SVERIGE. I den långa montern en serie av ubåtsmodeller samt monter med modell av flygplanskryssaren GOTLAND med sina flygplan.

Share to