• SÄLEN (1918)
    (Public Domain-märke (PDM))

SÄLEN (1918)

7 objects

Ubåten Sälen (sjösatt 1955) som ligger förtöjd längs minsveparen HMS Sandön (sjösatt 1940)

Ubåtarna Sälen och Walrossen.

Verktygslåda

Låda

Borstviskare

Handlykta

Låda

Share to