GIBRALTAR
ex britisk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1868
Byggested: Millbridge, Maine, USA
Ombygging: Forandret til slettopper

Share to