• Lastfartyget ms Granö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1963-1970
    (Alla rättigheter reserverade)

Granö

Lastfartyget ms Granö ägdes av Firma Gustaf Erikson 1963-1970

Share to