Utendørs gruppebilde. Rundt tjuefem menn i hatt og frakk står oppstilt på en grusdekt plass. Til venstre i bakgrunnen ser vi en lyktestolpe eller lignende, og toppen av et hus. Fotografert i forbindelse med Vestlandsk Trykkerstevne i Stavanger, 1948.
Utendørs gruppebilde. Rundt tjuefem menn i hatt og frakk står oppstilt på en grusdekt plass. Til venstre i bakgrunnen ser vi en lyktestolpe eller lignende, og toppen av et hus. Fotografert i forbindel... Norsk grafisk museum

Fotoalbum fra Vestlandsk Trykkerstevne 1946 og 1948

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har informasjon til motivene, for eksempel navn på personer eller stedene bildene er tatt.

Share to