Tina Holmgren arbetar med att levandegöra historien i Gamla Linköping. Ett populärt inslag är "gammaldags skoldag" i skolmuseet, något som många Linköpingsbor testat på genom åren.
Tina Holmgren arbetar med att levandegöra historien i Gamla Linköping. Ett populärt inslag är "gammaldags skoldag" i skolmuseet, något som många Linköpingsbor testat på genom åren. Matilda Ahl/Bild Linköping Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Skolmuseet i Gamla Linköping

I år är det femtio år sedan skolmuseet i Gamla Linköping invigdes. Värt att uppmärksamma är även att det är hundra år sedan insamlandet av äldre östgötska skolföremål inleddes. Lägg därtill att det nu i mars är nittio år sedan samlingarna för första gången visades i Linköping.

I samband med ett folkskollärarmöte i Motala i maj 1923 hade folkskolläraren Karl Myhrén ordnat en skolhistorisk utställning. Den väckte ett så stort intresse att en museikommitté tillsattes. Den kom att ledas av folkskolläraren Gustaf Lind från Linköping. Uppdraget var att samla in föremål som belyste folkskolans utveckling från dess start 1842 till, som det formulerades, modern tid. Dessutom skulle de söka efter ett ålderdomligt skolhus lämpligt att flyttas till Linköping.

Gamla Linköpings intendent Lennart Sjöberg utanför skolmuseibyggnaden, som hösten 1848 till hösten 1849 inrymde Linköpings första folkskola för flickor. Bild från 1973. Per-Arne Nyhlén/ Gamla Linköpings samlingar

I slutet av tjugotalet intensifierades arbetet när kommitterade gjorde en insamlingsturné till skolor runt om i länet. Föremålen kom att magasineras på Folkungaskolans vind. Våren 1933 visades samlingarna på Östergötlands museum, då beläget i hörnet av Platens- och Ågatorna. År 1936 överlämnades samlingarna som gåva till Östergötlands museum. Gåvan var villkorad med att det skulle skapas en fast skolhistoriskutställning i den då planerade nya museibyggnaden.

Linnéskolans rektor Waldemar Andersson var alltsedan mitten av 1950-talet till sin bortgång 1993 djupt engagerad i skolmuseet i Gamla Linköping och dess verksamhet. Bild från 1973. Per-Arne Nyhlén/Gamla Linköpings samlingar

Eftersom det villkoret inte uppfylldes drogs donationen tillbaka. I samband med folkskolans hundraårsjubileum 1942 ordnades dock, under seminarieläraren Martin Engströms ledning, en tillfällig utställning på museet. Därefter packades samlingarna åter ned. De placerades då på Linnéskolans vind. Redan 1947 lanserade Engström tanken att flytta Linköpings första folkskolebyggnad för flickor på Klostergatan 19 till Gamla Linköping och där ordna ett skolmuseum. Det kom att dröja drygt tjugofem år innan idén blev verklighet. Vid mitten av femtiotalet övertog Linnéskolans rektor Waldemar Andersson ansvaret för samlingarna. Efter det att Andersson gått i pension 1971 kom han tillsammans med Gamla Linköpings Owe Samuelsson att samla in äldre föremål från skolorna i de områden som tillkommit i den då nybildade storkommunen. Samuelsson blev sedermera välkänd som polis i Gamla Linköping.

Gammaldags skoldag i skolmuseet i Gamla Linköping år 1973. Barnen bär då gammeldags kläder och följer gångna tiders ordningsregler. Gamla Linköpings samlingar

De två herrarna ansvarade även för inredandet av det i januari 1973 invigda skolmuseet. Där iordningställdes tre skolsalar, representerande 1840- och 1880-taler samt 1915. Den äldsta interiören kommer med all säkerhet från Västerlösa, medan den yngsta är hämtad från Linnéskolan. Våren 1995 nyordnades utställningarna av antikvarierna Maria Hälleberg och Maria Annerud. Då tillkom såväl lärarinnebostaden som läkarmottagningen.

Text av: Gunnar Elfström år 2023

Griffeltavla som suddas med hartass. Något som dagens barn får testa på i tidsresan "gammaldags skoldag". Matilda Ahl/Bild Linköping

Order this image

Share to