Sundelingården i Vadsø. Ukjente mennesker foran gjerdet.
Sundelingården i Vadsø. Ukjente mennesker foran gjerdet.

Album etter Dagmar Sundelin fra Vadsø (f.1909)

Av og til skulle vi ønske at album kunne snakke. Albumet fra 1877 etter Dagmar Sundelin har noe informasjon, men mye mangler.

Album etter Dagmar Sundelin

Albumets siste eier Dagmar Sundelin (f. 02.08.1909) hadde familietilhørighet til Vadsø og ble derfor gitt til Vadsø museum- Ruija kvenmuseum. Dagmar Jonette Sundelin var datter av Frants Daniel Sundelin (f.18.05.1878) og Ida Elvine Sundelin (f 18.10.1882 tidl. Halonen). Ida Elvines mor/ Dagmars bestemor var Brita Kaisa Halonen(f.1859). Frants Daniels foreldre var Hans Christian Sundelin(f.1850) og Jonette Sundelin (f.1848). I et avisinnlegg i forbindelse med enkefru Jonette Sundelins begravelse, med overskriften «En virksom og god kvinne» kan vi lese: «Foruten å stelle godt med sitt hjem, fikk hun tid til et stort godtgjørenhetsarbeide, opofrende og vennelig til enhver tid.» Hun gjorde arbeid i fattigtilsynet og var den første domskvinne i Vadsø. Det ble også annonsert at hele byen flagget på halv stang, og man hadde sjelden sett et så stort gravfølge. Sogneprest Beronka holdt en vakker minnetale over avdøde.

Familieportrett av Hans Kristian og Jonette Sundelin med barn. Fotografert i ca 1894. (Bildet er ikke fra albumet)

Dagmar gifter seg Moe

Dagmar Sundelin giftet seg med Albert Moe fra Vadsø og de etablerte seg og fikk barn på Sandnes utenfor Kirkenes. Hun flyttet til Oslo i senere tid men vendte tilbake nordpå og døde på Sandnes i Sør Varanger i 1998 i en alder av 88 år.

Albumet er fra 1877 kan vi lese utfra en inskripsjon på baksiden. I 2013 fant det veien fra et flyttelass i Kirkenes til Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. Dagmar Moes tantebarn/niese gav albumet til museet og mener det kommer fra Halonengården i Vadsø.

Bryllup i Ytrebyen. Brudeparet Alfred og Josefine Joki utenfor Halonens hus i Slettengt. i 1907. (ikke fra albumet) William Garvo, Alma Garvo, Lise Garvo, Ulrik Garvo, Alma Johannessen (f. Dørmenen), Hjalmar Pedersen. Foran: de 3 første er ukjent. Nr 4 fra venstre Marie S Pedersen(f.Vara) Fra nr. 8 fra venstre: Sigrid Dahl (f. Pedersen), Nathalie Hansen (f. Halonen), Brita Halonen (f. Mentyjervi), Olga Vikki (f.Gallavara), Hilja M. Halonen, Gustav Dahl, Albert Dallavara, Arnt Halonen, Eugenie Dahl (f. Hansen), fru Ristimella (pike hos Halonen) og ing. Konrad Halonen. De to ytterste er ukjent. Henriksen, Emilie

Et "taust" album

Albumet etter Dagmar Moe.

Albumet er et portrettalbum med innstikkslommer for kabinettkort uten tekst under bildene. Bildene er «tause». Ved nærmere ettersyn finner vi navn skrevet bakpå kabinettkort-kartongen på noen av bildene. Utfra fotograferingstidspunkt på bildene som er mellom 1887-1910 og noen notater som «Hilsen!» «Ved konfirmasjonen», 06.10.07 kan vi vel raskt slå fast at albumets originale eier ikke kan være Dagmar Sundelin. Dagmar var i perioden 1887-1910 ikke født, eller et lite barn. Albumet kan være hennes mors Ida Elmina Halonen kanskje, eller ha tilhørt noen andre av hennes søsken Karl Arnt, Natalie, Johan Conrad eller Mathilde Hilja ved Halonengården. De konfirmerte i 1909 har navn som Josefine Hoftaniska, Alna Garvo og Alma Koskiniemi. Om noen av dere kjenner til disse og vet hvem albumet tilhører, eller har informasjon om noe av de ukjente portrettene, kontakt oss på vadso@varangermuseum.no

Se flere bilder fra albumet:

Share to