Expedition till Grönland 1909, Otto Nodenskjöld var med. Han undersökte särskilt det förut ofullständigt karterade Holstenborgområdet.

Share to